Төрөл:

Вэб сайт

Огноо:

2023 оны 7 сар

Харилцагч:

Австрали, Канад, Филиппин улсын англи хэлний сургуулиуд, Их дээд сургуулиудын албан ёсны зөвлөх, зуучлалын бриджийн танилцуулга сайтыг хийж гүйцэтгэлээ.

7 сарын харилцагчдаа баярлалаа.

© 2024 он. Mind Agency. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.