Төрөл:

Огноо:

Харилцагч:

Хүүхдийн сонирхлоо олох нас судалгаагаар  10-14 нас гэж тогтоосон байдаг. Орчин үед олон улсад богино хугацааны сургалтууд эрэлт ихтэй байгаа нь үүнтэй холбоотой. Тиймээс энэ насанд эцэг эх таны туслалцаа хамгийн их хэрэгтэй.  Манай академийн TEENCODER богино хугацааны хөтөлбөр мэдлэгт суурилсан бус сонирхолд тулгуурлаж хичээлээ ордог. Сонирхолоо хэр эрт олж танин мэднэ, ирээдүйд хамгийн үнэтэй цаг хугацааг товчилно.

© 2023 он. Mind Agency. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.